БГ КАТАЛОГ bgcatalog 2014 edition

Уеб директория, Каталог на Българските сайтове!

Радикалната левица - Съюз на комунистите в България и Че Гевара България

Радикалната левица в България е създадена от Съюз на комунистите в България и Че Гевара България през 2011 година. Тя обединява двете политически организации и изразява тяхното намерение за активизиране на борбата от страна на привържениците на радикалната левица в България. Радикалната левица в България отстоява единствено интересите на работническата класа и се противопоставя на диктатурата на капитала. Тя е обединение на автентичните представители на комунистическия мироглед за проспериращо общество, изградено на принципите за солидарност, справедливост, липса на експлоатация и обществена отговорност.
Съюзът на комунистите в България (СКБ) е съвременна марксистка партия, създадена от Димитър Благоев през 1891 година под името БСДП.
Участва във всички избори самостоятелно или в коалиция.
Председател на партията е Павел Иванов.
Комунистическо движение „ЧЕ ГЕВАРА“ – БЪЛГАРИЯ е комунистическа организация, бореща се за унищожение на капиталистическата система и изграждане на справедлив комунистически обществено-политически строй. Ние считаме, че частната собственост на предприятията от промишлеността, търговията, транспорта и др., възстановена в периода на “демокрацията”, показа своята пълна неефективност В резултат на възстановяването на частната собственост настъпи катастрофален спад в производството, драстично спадна и екзистенцминимума на огромна част от населението и всичко това на фона на забогатяването на жалките капиталисти, приобщили България към процеса на капиталистическата икономическа глобализация със средствата и възможностите на т.нар. сива икономика. Ние считаме, че не е възможно да изменим живота на трудещите се към по-добро, без коренно да изменим цялата обществена система. Опитите за промяна на каквото и да е чрез избори (а те са политически инструмент, който е под пълния контрол на капитала), се провалиха. Затова политическата борба на организираните трудови колективи и работническата младеж е единственият път.
Мисия
Ние се борим за изграждане на избрани от предприятията и учебните заведения независими органи на властта – съвети, които от своите редици ще излъчват органите на властта на по-високите равнища и ще могат във всеки момент да свалят доверието си от своя депутат и да го заменят с друг. Ние се борим за изграждането на избирателна система в която органите на властта ще бъдат напълно избираеми и сменяеми от трудещите се – от фабриките и заводите до Народното събрание на републиката. В този случай заплатата на депутата и чиновника не трябва да бъде по-голяма от тази на квалифицирания работник. Избирането на депутати от трудовите колективи с право на незабавно отзоваване ще позволи на трудещите се да осъществяват своята власт без бюрокрация-Властта ще изразява тяхната воля! Ние се борим за пълна национализация на приватизираните предприятия и предаването им под контрола на работническите Съвети.
Цели и задачи
Продуктите произведени от ръцете на трудещите се трябва да се използват за нуждите на обществото,а не да се

Listing Details

Телефон
0888 26 99 86
Е-мейл

Споделяне в социални мрежи

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Вход

ВИП сайтове

Категории